Üha enam kasvab vajadus tagada toiduainete tootmisstandardite vastavus riigi nõuetele ja et tootjad valmistaksid optimaalse kvaliteediga toiduaineid. Selles protsessis mängivad üha tähtsamat rolli magnetseparaatorid, mis eemaldavad ferromagnetiliste ja paramagnetiliste materjalide osakesi tootmisprotsessist.

Jätkuvate arengute tulemusena püsimagnetite tehnoloogias on üha enam hakatud neid kasutama magnetseparaatorites.  1930ndaist alates on kasutatud magnetseparaatoreid rauda sisaldavate metallosakeste eemaldamiseks toiduainetööstuse kõigis tootmisetappides.  Selles tootmisharus kasutatavates separaatorites kasutatakse väga erineva tugevusega magneteid. Haruldastest muldmetallidest valmistatud magnetid, millede magnetilised omadused on ligikaudu 20 korda tugevamad kui tavapärastel keraamilisel magnetitel, võimaldavad eemaldada väga väikeseid raudmetallide osakesi, sealhulgas ka roostet.

Magnetseparaatorite tööpõhimõte

On olemas nelja põhitüüpi magnetseparaatoreid, mida kasutatakse toiduainetööstuses, et eemaldada rauda sisaldavaid võõrkehi: magnetplaadid, magnetpulgad, magnettrapid ja trummelseparaatorid. Magnetseparaator peab looma endas piisavalt tugeva magnetvälja, mis on eri piirkondades erinev, et tootevoogu läbivat raudosakest magnetile ligi tõmmata. Magnetiline jõud, mis mõjub raudosakesele, on võrde magnetvälja tugevuse ja gradiendiga.

Ligi tõmbamaks suuremaid rauda sisaldavaid metalliosakesi, nagu polte ja mutreid, ei ole väga suurt magnetvälja vaja. Seda laadi separaatorite puhul luuakse magnetväli keraamiliste magnetite poolt, mis on valmistatud kas baarium- või strontsiumferriidist. Väiksemate rauaosakeste, raudoksiidi ja ka mõnede roostevabade teraste puhul tuleb kasutada suuremat magnetvälja tugevust, mida võimaldab haruldaste muldmetallide kasutamine magnetites, nagu Eriezi XtremeTM seeria. Sõltuvalt kasutusalast on olemas erinevaid magnetkomponente.

Magnetplaadid, mis koosnevad nelinurksest kestast, mille sees on püsimagnetid, paigaldatakse tavaliselt liugteede ja rennide alaossa või lintkonveieri lindi kohale, nii kiire kui aeglase tootevoo puhul. Konveieril transporditava materjali kõrgus määrab ära, kui kõrgele tuleks magnetplaadid paigaldada, et teha kindlaks magneti tugevus. Magnetplaadid on tavaliselt liigenditega, et neid oleks lihtne puhastada.

Magnetpulgad valmistatakse püsimagnetitest, mis asetatakse silindrikujulisse roostevabast terasest kesta. Sellised magnetid paigaldatakse ühe- või mitmekaupa keset tootevoogu; neist võib ka koostada nn magnetreste, mille aasade vahelt liigub toidumaterjal läbi. Neid magnetreste saab kas käsitsi sahtli kombel tootevoost välja tõmmata ja puhastada või teha seda automaatselt pneumaatilise juhtimise abil. Pulbrite puhul, milledel on halvad voolavusomadused, nt jahvatatud vürtsid, tuleks panna magnetpulgad vibreerima, et toode ei kuhjuks võrede peale ega tõkestaks läbipääsu. Tagamaks suurimat kaitset, paigaldatakse kaks või kolm võret tootevoogu, nt Grate Model magnetite seeria. Magnetpulgad on väga paindlikud, neid saab kasutada nii kuivade kui märgade materjalide puhul, ning neid on väga hea ühekaupa kasutada kvaliteedikontrolli eesmärgil.

Vedelike puhul, nagu mahlad ja supid, mida transporditakse torustikes, kasutatakse magnettrappe, mille sees asetsevad magnetpulgad on voolusuunaga risti. Magnettrapid on väga olulised vedelike tootmises, mida transporditakse torustikes, kus tuleb säilitada auruti abil mingit kindlat temperatuuri, nagu see on šokolaadi puhul. Vedelikes, milles on tahkemad tükid sees, nagu lihakonservid, kasutatakse torumagneteid, mis ei takistaks voolu. See saavutatakse magnetpulkade vahetamisega magnetplaatide vastu, mis ühendatakse magnettrapi korpusesse.

Magnettrumliga separaatorid koosnevad trumlist, milles on 180 kraadi ulatuses, pöörlev püsimagnet. Toodet söödetakse ette trumli pealt ja rauda sisaldav materjal tõmbub trumli vastu, kuni see pöörleb  punkti, kus magnetvälja enam pole. Toode ise aga liigub pöörlemisest tuleva inertsi mõjul trumli servast kaugemale. Selliseid separaatoreid kasutatakse raudosakeste eemaldamiseks kuivadest vabalangemises olevatest materjalidest, nagu teravili, riis ja suhkur. On mitmeid erisuguseid magnetseparaatoreid, mis on mõeldud erinevatele rakendustele, kuid siiski on neil kõigil ühine eesmärk: kaitsta ja täiustada tootmisliine ning tagada toote puhtus.

Tulevik

Kvaliteedinõuete karmistumine ja nõue eemaldada väiksemadki raudosakesed annab tõuke luua üha võimsamaid magnetseparaatoreid. Kahtlemata aitab see kaasa ka püsimagnetite tehnoloogia suuremale arengule ja innovatsioonile.

Tööstuseklientide jaoks tuli müügile suurema tugevusega Eriez XtremeTM haruldastest muldmetallidest valmistatud magnetid, milledel on otsene positiivne mõju tootepuhtusele ja tootlikkusele. XtremeTM seeria magnetid on 18% suurema tugevusega kui Megastrenght seeria ja 40% suurema tugevusega kui standardsed Rare Earth seeria mudelid. Kui teie magnetid on 10, 5 või 2 aastat vanad, siis Eriezi uus XtremeTM seeria magnetid võivad neist kuni kolm korda tugevamad olla. See on suur erinevus magnetite võimes metalli ligi tõmmata.

Võime efektiivselt eemaldada rauda sisaldavaid metalle ja paramagnetilisi metalle tootevoost sõltub mitmetest teguritest: tootmismahust, osakeste suurusest, magnetseparaatori ehitusest (magnetite asetus ja pulkade arv) jne.

Sarnase tootedisaini ja varustuse puhul on metallsaaste eemaldamisel kõige olulisem tegur magnetpulkade paigutus. Testid näitavad, et XtremeTM seeria pakub metallsaaste eemaldamisel parimaid tulemusi.

Paivet OÜ